Kvalitet & Miljø

RUTAB er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Kvalitetssertifiseringen er en del av RUTABs løpende utviklingsarbeid og en sentral del av oppfyllelsen av de krav som markedet, kunder, leverandører og lovgivende organer stiller til foretaket.

RUTAB er også miljøsertifisert, et bevis på foretakets engasjement i miljøspørsmål.
Foretaket jobber kontinuerlig med forbedring og forebygging av forurensing.
Dette ivaretas gjennom etablering av miljømål og handlingsplaner, samt ved å følge og oppfylle den gjeldende miljølovgivningen.

     

 
Rutab AS
C/O Maxeta AS
Amtmand Aallsgate 89
3716 Skien
Norge

Tel: 35595556
Fax: 21075559
Rutab AB (HK Sverige)
Lerbacksgatan 2
SE-571 38 Nässjö
Sverige
Tel: +46(0)380-555050
Fax: +46(0)380-12303
 
Rutab AB
Box 11024
SE-100 61 Stockholm
Sverige
Besøkadresse:
Malmgårdsvägen 63B
Fax: +46(0)8-55773005
Rutab AB
Florettgatan 12, 3 vån
SE-254 67 Helsingborg
Sverige