RoHS

RoHS Direktiv (2002/95/EG) Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Europaparlamentets og EU-rådets direktiv 2002/95/EG om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter trådte i kraft 1. juli 2006.
Direktivet gjelder for produsenter av elektriske og elektroniske produkter som inneholder bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, PBB og/eller PBDE. Direktivet medfører strenge begrensninger på bruken av disse materialene i produkter som selges i EU etter
1. juli 2006.

Rutabs produkter oppfyller de krav som stilles i RoHS-direktivet.

 
Rutab AS
C/O Maxeta AS
Amtmand Aallsgate 89
3716 Skien
Norge

Tel: 35595556
Fax: 21075559
Rutab AB (HK Sverige)
Lerbacksgatan 2
SE-571 38 Nässjö
Sverige
Tel: +46(0)380-555050
Fax: +46(0)380-12303
 
Rutab AB
Box 11024
SE-100 61 Stockholm
Sverige
Besøkadresse:
Malmgårdsvägen 63B
Fax: +46(0)8-55773005
Rutab AB
Florettgatan 12, 3 vån
SE-254 67 Helsingborg
Sverige