Visjon og Strategi

Vår Visjon
At vi gjennom ydmykhet og handlingskraft skal være det selvsagte valget.
 
Vår strategi
Det er vår overbevisning at man i en bransje som vår må kunne skape et eksistensgrunnlag på lang sikt gjennom å kunne tilby samarbeidspartnere unike, langsiktige og konkurransedyktige vilkår.

Rutab foretok et strategisk veivalg for en del år siden ved ikke bare å bedrive generell distribusjons- eller agenturvirksomhet. Vi valgte å prøve å bli den ledende leverandøren av nipler og gjennomføringer med tilbehør på det svenske markedet - med den største kunnskapen, det bredeste sortimentet og unike egentilvirkede produkter - noe vi i dag er. Vi har også tatt det første skrittet mot å oppnå visjonen vår også i Norge og Finland gjennom vårt nå heleide søsterselskap i Norge og direkteutsalget vårt i Finland.

Vår definisjon av ”ledende” er å være et selvsagt valg for kunder og leverandører.

Over tid har vi utviklet forretningsmodellen vår til å bli en ledende leverandør av produkter til anvendelsesområder der en kabel beskyttes og føres gjennom et hull, noe som sammenfattes i slagordet vårt: ”Gjennomfør det smartere.” Gjennom å bygge opp virksomheten vår langsiktig rundt en kjerne av produktkategorier der vi vet at vi kan være ledende og drive utviklingen, sikrer vi oss en posisjon som en verdifull samarbeidspartner. Vi tok nok et skritt mot fullføringen av vår strategi ved å kjøpe opp Treotham AB 2009, et firma som siden 1989 har posisjonert seg i Sverige som den ledende leverandøren av beskyttelsesslanger, framfor alt gjennom overlegen markedskunnskap og med et kvalitetssortiment ingen kan måle seg med.

Kjernesortimentet vårt kompletteres i dag med et bredere sortiment innen elektroteknisk materiale og komponenter for automasjonsteknikk for å kunne gi kundene våre et totaltilbud. Sortimentet utvikles i samarbeid med de to hovedkundegruppene våre, elektrogrossistene og industrien, samt med nøkkelleverandørene våre, som hver og én er ledende innen sitt produktsegment. Vi anser det likevel som viktig å være fokusert og vise tydelig hva som er kjernevirksomheten vår og hvordan vi skal skape merverdi.

Det karakteristiske ved måten vi bearbeider markedet på, er at vi skaper sterke relasjoner med partnerne våre, som innbefatter kunder, leverandører og det nettverket vi har gjennom eierne våre. Vi gjennomfører dette ved å vise ydmykhet gjennom å lytte, diskutere og søke innsikt i hvordan vi best kan samarbeide mot et felles mål. Når tydelige mål er satt, streber vi alltid etter å framvise en handlingskraft og innovasjonsevne som karakteriserer firmaer med ambisjoner og rask omstillingsevne. Vi handler kjapt, med en tydelig plan og med et høyt ambisjonsnivå som gjennomsyrer hele foretaket.

For å nå visjonen vår om å være det selvsagte valget som samarbeidspartner, må vi fortløpende fokusere på det vi er og vil være best på, og sørge for at vi konstant tilbyr litt smartere løsninger som er verdiskapende for alle parter. Vi er overbevist om at vi gjennom hardt arbeid over tid kommer til å bli det selvsagte valget innen vårt kjernesortiment i Norden. Vi er ikke ferdige med arbeidet vårt, og vi ser for oss en tid i endring, der vi må fortsette å kjempe for å være best innen vår nisje, nemlig anvendelsesområder der en kabel beskyttes eller føres gjennom et hull.

Rutab – Gjennomfør det smartere


 

 

 
Rutab AS
C/O Maxeta AS
Amtmand Aallsgate 89
3716 Skien
Norge

Tel: 35595556
Fax: 21075559
Rutab AB (HK Sverige)
Lerbacksgatan 2
SE-571 38 Nässjö
Sverige
Tel: +46(0)380-555050
Fax: +46(0)380-12303
 
Rutab AB
Box 11024
SE-100 61 Stockholm
Sverige
Besøkadresse:
Malmgårdsvägen 63B
Fax: +46(0)8-55773005
Rutab AB
Florettgatan 12, 3 vån
SE-254 67 Helsingborg
Sverige