LAN 54-2 Alarmpanel Slavmodul

 

LAN 54-2 Slavpanel - att användas tillsammans med Masterpanelen LAN 53-2


Funktion
Larm på ingångskontakten tänder motsvarande kanallampa efter inställd kanalfördröjning med blinkande rött sken samt aktiverar akustisk signal om detta är programmerat på ingången. Lampan (lamporna) för prioriterat summalarm tänds och den potentialfria kontakten (kontakterna) växlar.
Summalarm från alla slavar indikeras och kvitteras på masterpanelen (LAN 53-2). Vid kvittering av larmet släcks summalarmslampan, akustisk signal tystnar och reläet återgår till viloläge, kanallampan ändrar karaktär och lyser med fast rött sken tills dess att larmet är åtgärdat (om ingången är programmerad som KVITTERBAR). Om utgångarna är programmerade som EJ KVITTERBAR tystnar den akustiska signalen men summalarmet ligger kvar tills dess att felet är åtgärdat.
Om ytterligare larm inkommer efter kvittering blinkar dessa. Ett larm som försvinner innan kvittering skett, kvarstår och kanallampan blinkar. Varje nytt larm ger blinkande kanallampa.
Panelen kan även programmeras som driftindikering (fast gult sken).
Sammankoppling av masterpanel och slavpanel sker snabbt och enkelt med flatkabel som medföljer slavpanelen LAN 54-2.

Drift
Vid normal drift visar lysdiod ”DRIFT” att driftspänning finns.


Lamptest
Tryck in ”TEST”-knappen på mastern (LAN 53-2) under ca en sekund. Alla felfria dioder lyser då.

Antal larmingångar 12st
Larmprioriteter 3st
Insignal Larm vid slutande (< 4 kOhm) eller brytande (>6kOhm) kontakt till 0V
Indikatorer Röd eller gul lysdiod för kanallampor, Röd för summalarm A, B och C, Grön lysdiod för spänningssatt panel
Larm vid NO - slutande kontakt <4kOhm mot 0V, NC - brytande kontakt >6kOhm mot 0V, NC+ - inspänning <3,5V, NC- - inspänning >1,5V
Larmfördröjning individuellt inställbar i steg för varje larmingång 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 60,90, 120, 180 och 240 sekunder
Driftsspenning 12 - 30VDC eller 24 VAC ±10%
Strömförbrukning 12VDC - min 75mA, max 225mA | 24VDC - min 40mA, max 140mA
Summalarm för respektive larmprioritet Växlande kontakt
Dimensjoner H = 128,4 mm, B = 141,9 mm
Hulltagning H = 115 mm, B = 135mm
Inbyggnadsdjup 35 mm
DIN-standard 3HE x 28TE
EU toll statistikk kode 8531103000
UNSPSC kod 39121106
Dimensjoner og Variasjoner
 
Informasjon
 
Last ned

LAN 54-2 Slavpanel att användas tillsammans med Masterpanelen LAN 53-2

 • 12 larmingångar
 • Slutande eller brytande larmgivare. Positiv ingångsspänning (+24V) eller 0V vid larm.
 • Varje larmingång är individuellt programmerbar
 • Larmfördröjning upp till 240 sekunder
 • Valbara som larm (röd diod) eller driftindikering (gul diod)
 • Samtliga larmingångar har minnes- och blinkfunktion
 • Summer kan programmeras PÅ eller AV per ingång
 • 3st potentialfria växlande summalarmsutgångar, prioritet A, B eller C (Relä sitter på LAN 53-2)
 • Möjlighet att programmera en ingång till fler än ett summalarm. (t.ex. AB, AC, BC, ABC)
 • Summalarmsutgångarna larmar vid spänningsbortfall (på LAN 53-2)
 • Summalarmsutgångarna, summern samt test- och kvittensknapparna sitter på LAN 53-2:an
 • Alla inkommande kablar ansluts till plug-in-bara skruvplintar som förenklar montaget
 • Indikering med lysdioder på modulens front
 • Programmeringsinstruktion och inkopplingsanvisningar är tryckta på panelen
 • Panelen är avsedd att monteras på apparatskåp, 19” subrack 3HEx28TE eller vår kapsling KL50
 • Panelen kan förses med parallellkort LAN 300PR/50, vilket ger 12 galvaniskt fria kontakter för parallell överföring av larm
El-nummer Artikkel nummer Beskrivelse Antall/pkn
6450022 LAN 54-2 Alarmpanel Master 12 punkter 1
 
Rutab AS
C/O Maxeta AS
Amtmand Aallsgate 89
3716 Skien
Norge

Tel: 35595556
Fax: 21075559
Rutab AB (HK Sverige)
Lerbacksgatan 2
SE-571 38 Nässjö
Sverige
Tel: +46(0)380-555050
Fax: +46(0)380-12303
 
Rutab AB
Box 11024
SE-100 61 Stockholm
Sverige
Besøkadresse:
Malmgårdsvägen 63B
Fax: +46(0)8-55773005
Rutab AB
Florettgatan 12, 3 vån
SE-254 67 Helsingborg
Sverige