Kvalitet & Miljø

RUTAB er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Kvalitetssertifiseringen er en del av RUTABs løpende utviklingsarbeid og en sentral del av oppfyllelsen av de krav som markedet, kunder, leverandører og lovgivende organer stiller til foretaket.

RUTAB er også miljøsertifisert, et bevis på foretakets engasjement i miljøspørsmål.
Foretaket jobber kontinuerlig med forbedring og forebygging av forurensing.
Dette ivaretas gjennom etablering av miljømål og handlingsplaner, samt ved å følge og oppfylle den gjeldende miljølovgivningen.